• BIST 101.089
  • Altın 260,736
  • Dolar 5,6811
  • Euro 6,3718
  • Batman : 39 °C
  • Uçak sefer sayısı arttırılsın!
  • ‘Belediye kaynaklarını halkımız için etkin ve verimli kullanacağız’
  • 17 Baro'dan Hasankeyf tepkisi: Projeden vazgeçin
  • Uçak sefer sayısı arttırılsın!
  • ‘Belediye kaynaklarını halkımız için etkin ve verimli kullanacağız’
  • 17 Baro'dan Hasankeyf tepkisi: Projeden vazgeçin

Uzaktan eğitim kursları işsizlerin umudu oldu

04.02.2014 15:56
Uzaktan eğitim kursları işsizlerin umudu oldu
Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Mesleki ve Teknik Açık Öğretim Okulu, düzenlediği meslek kurslarıyla işsiz vatandaşların umudu oldu.

Kalkınma planındaki hedeflerle uyumlu, Hayat Boyu Öğrenme Stratejisi geliştiren Milli Eğitim Bakanlığı herhangi bir eğitim almadan, çalışarak beceri kazananların, sahip oldukları becerilerini belgelendirmelerine ve böylelikle istihdam imkânını arttırmaya yönelik uygulamalar geliştiriyor. Bu kapsamda iş bulma konusunda gençlerin önündeki en büyük engel olarak gösterilen meslek belgesi ve sertifika sorununu uzaktan eğitim yoluyla çözen Mesleki ve Teknik Açık Öğretim Okulu, açtığı meslek kursları ile işsiz gençlerin meslek edinmeleri ve önceki öğrenmelerini belgelendirmelerine yardımcı oluyor. Okulun uzaktan eğitim yoluyla verdiği eğitimlerden geçen birçok işsiz vatandaş, aldığı belgeyle iş sahibi oluyor. Özellikle KOSGEB kredilerinden yararlanmak isteyen girişimciler ile ulusal veya uluslararası projeye dâhil olmak isteyenlerin karşılaştıkları sorunların başında, girişimcinin alanıyla ilgili bilgi, beceri ve deneyimini belgelendirip belgelendiremediği geliyor. Şimdiye kadar kurum bünyesinde açılan muhtelif kurs ve sertifika programları ile on binlerce vatandaşa icra ettiği meslek ile ilgili yeterlilik belgesi vererek işsiz vatandaşların kabiliyetlerini geliştirmeleri ve işgücü piyasasında yer almalarını sağlandı.

 

Konunun önemine değinen uzmanlar, Onuncu Kalkınma Planı’nda eğitim-işgücü-istihdam ilişkisinin daha sağlıklı yürütülmesine yönelik hedefler konulduğuna işaret ederek işe başvuranlar sahip oldukları yetenek ve becerileri işgücü piyasasında belgelendirmelerinin isteneceğini ve işverenlerin de bu belgelere göre doğru insanın doğru işe yerleştirilmesinin hedeflendiğine işaret ediyor.  

Elektrik İşinde Çalışanlara Ücretsiz Yetki Belgesi 

En az ilkokulu bitiren vatandaşlara uzaktan eğitim programları uygulayarak meslek kazandırmayı amaçlayan kursun sonunda kursiyerlere mesleki yeterliliklerine ilişkin sertifika veriliyor.  Uzaktan eğitim sistemiyle iş hayatının ve sanayinin ihtiyaç duyduğu kalifiye insan gücü ihtiyacını arşılamak amacıyla açılan kursta, uzaktan eğitim yoluyla birinci, ikinci ve üçüncü sınıf Elektrik Tesisatçılığı Yetki Belgesi veriliyor. Program kapsamında elektrik tesisatçılığı meslek dalında kalfalık sınavına katılma şartlarını taşıyanlar Üçüncü Sınıf Yetki Belgesi sınavına; 3. sınıf yetkilerine veya yetki belgesine sahip olup 2. sınıfın eğitim programını bitirenler ile Çırak, Kalfa ve Ustalık Kanunu'na göre elektrik tesisatçılığı meslek dalında ustalık sınavına katılma şartlarını taşıyanlar İkinci Sınıf Yetki Belgesi; Elektrik tesisatçılığı 2. sınıf yetkilerine veya yetki belgesine sahip olup en az ortaokul mezunu olanlardan 1. sınıfın eğitim programını bitirenlere ise Birinci Sınıf Yetki Belgesi veriliyor. Programın yazılı ve uygulamalı sınavlarına katılabilmek için yazılı sınavlarda başarılı olmak ve yetki sınıflarına göre aşağıda belirtilen süre kadar elektrik tesisatı işlerinde çalışıldığının belgelendirilmesi gerekiyor. Bu kapsamda üçüncü sınıf yetki belgesi için; ilkokul ve ortaokul mezunları 5, Lise mezunları 3 yıl çalıştığını Sosyal Güvenlik Kayıtlarıyla belgelendirmek, ikinci sınıf yetki belgesi için; üçüncü sınıf yetki belgesine sahip olanlardan; ilkokul ve ortaokul mezunları 3, lise mezunları 2 yıl çalıştığını Sosyal Güvenlik Kayıtlarıyla belgelendirmek, birinci sınıf C grubu yetki belgesi için; İkinci sınıf yetkilerine veya yetki belgesine sahip olduktan sonra 3 yıl ikinci sınıf elektrik işinde çalıştığını Sosyal Güvenlik Kayıtlarıyla belgelendirmek şartı aranıyor. Eğitim programlarına uygun olarak yapılan yazılı ve uygulamalı sınavlar,  yüz (100) tam not üzerinden değerlendiriliyor. Merkezi sistemle yapılan sınavda başarılı olabilmek için bir dersten en az altmış (60) almak gerekiyor. Elektrik Tesisatçılığı Yetki Belgesi kursu için kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Ziraat Bankası, Halk Bankası veya Vakıflar Bankası şubelerinden Milli Eğitim Bakanlığı ONLİNE TAHSİLAT HESABI'na Elektrik Tesisatçılığı Yetki Belgesi sınav ücreti olarak 40 TL ödemeleri gerekiyor.

Uzaktan Eğitimle Emlak Danışmanlığı Kursu

Mesleki ve Teknik Açık Öğretim Okulu, açtığı İnternet Tabanlı Emlak Danışmanlığı ve Konut Finansmanı Tanıtım ve Pazarlama Danışmanlığı Kursu ile Gayrimenkul Sektöründe faaliyet yapacaklara sertifika veriyor. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’nün Türkiye Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu (TEMFED) ile yaptığı protokol gereği açılan kursun sonunda başarılı olanlara, Emlak Danışmalığı sertifikası veriliyor. Gayrimenkul sektöründe yetişmiş eleman gücü eksikliğini gidermek ve sektörde bilgili, deneyimli ve eğitimli elemanlar yetiştirerek, sektörün ihtiyaç duyduğu eğitimli eleman açığını karşılamak amacıyla düzenlenen kurs, İletişim Teknolojileri kullanılarak uzaktan eğitim yoluyla veriliyor. Emlakçılık yapanların, sektörle ilgili bilgi sahibi olmaları, emlak ve pazarlama konusunda sektörün geçmişi, bugünü ve geleceğine ilişkin uygulamalar konusunda eğitim verilen kursta, katılımcıların emlakçılık hizmetlerinde halkla ilişkiler ve iletişim konularında yetiştirilmeleri hedefleniyor. Kursiyerlerin, emlakçılık hizmetlerinde tapu-sicil kadastro ve şehir planlamasıyla ilgili mevzuatı öğrenmeleri amaçlanan sertifika programının sonunda katılımcıların emlakçılığın her aşamasında karşılaşılabilecek kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük, yönetmelik, genelge ve tebliğ gibi gayrimenkul mevzuatı hakkında yetiştirilmeleri sağlanıyor. Kurs 6 hafta boyunca 120 saatlik ders programıyla veriliyor.

 

Morgage Brokerlığı Kursu da aynı protokol kapsamında kredi arayışındaki tüketicinin piyasada mevcut ürünler içinden ihtiyaçlarına ve finansal yapısına en uygun tercihi yapması için aracılık yapanların ihtiyaç duyduğu eğitimi vermeyi amaçlıyor. 3 hafta süren Mortgage Brokerliği eğitimi 70 ders saatinden oluşuyor. Kursta, katılımcıların konut finansman sisteminde değerleme, konut finansmanı kuruluşları,  kredili konut alımında tüketicinin sorumlulukları başta olmak üzere mesleğin gerektirdiği donanıma sahip olmaları sağlanıyor.

Protokol gereği eğitimler TEMFED’in uzaktan eğitim sistemi ile verilirken kurs sonunda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından merkezi sistemle yapılan sınavda başarılı olanlar, Mesleki ve Teknik Açıköğretim Okulu ve Türkiye Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu tarafından onaylanan sertifikayı almaya hak kazanıyorlar.

 Uzaktan Eğitimle Meb Onaylı Sertifika 

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ve Elginkan Vakfı’nın işbirliği ile düzenlenenBilgisayar İşletmenliği, Bilgisayar Destekli Tasarım ve Ön Muhasebe kurslarını başarıyla bitirenlere Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika veriliyor. Bilgisayar İşletmenliği kursunda katılımcıların, bilgisayarı oluşturan temel donanımları ve yazılımlarını tanımaları, Windows işletim sistemi, office uygulamaları ve uluslararası bilgisayar ağının sağladığı olanaklardan yararlanmayı öğrenmeleri hedefleniyor. Powerpoint sunusu hazırlama, bilgi, resim ve ses dosyalarını hazırlama ve düzenleme konusunda katılımcıları yeterli hale getirmeye yönelik kursun içeriği 160 saatte veriliyor. Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’nün Elginkan Vakfı ile yaptığı protokol gereği başlattığı kurslardan bir tanesinin de Bilgisayar Destekli Tasarım kursu olduğu öğrenildi. Son yılların en yaygın tasarım programlarından biri olan AutoCAD kursu ile Çizim Yeteneklerinin Geliştirilmesi hedeflenen katılımcılara, kurs içeriği uzaktan eğitim ile veriliyor. 80 Saatlik kursun sonunda Milli Eğitim Bakanlığı Tarafından yapılan merkezi sınavda başarılı olan kursiyerler aldıkları belge ile işletmelerin tasarım ve proje departmanlarında, Mimarlık ve Mühendislik bürolarında ve projelendirme alanında çizim tasarım elemanı olarak iş bulabiliyorlar. Uzaktan eğitimle verilen Muhasebe kursunda ise ön muhasebe bölümlerinde çalışanların mesleki niteliklerini yükseltmeleri, kendi işini kurmak isteyenlere işlerini yürütmelerini sağlayacak ön muhasebe bilgilerini kazanmaları ve bilgilerini güncellemeleri hedefleniyor. Bildirge ve beyanname, fatura ve fatura yerine geçen belgeleri düzenleme becerisi kazandırılan 280 saatlik kursta defter ve belgelerin temin edilmesi, ibrazı ve saklanması, tasdik edilmesi, kayıt nizamı ve sürelerinin yanı sıra yaklaşık 80  çeşit belgenin düzenlenmesi öğretiliyor. Protokol gereği eğitimler ELGİNKAN Vakfı’nın uzaktan eğitim sistemi ile verilirken kurs sonunda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından merkezi sistemle yapılan sınavda başarılı olanlar, Mesleki ve Teknik Açıköğretim Okulu ve Elginkan Vakfı Mesleki Eğitim Merkezi tarafından onaylanan sertifikayı almaya hak kazanıyorlar. Kurs ve eğitim programları ile ilgili detaylı bilgiler http://mtao.meb.gov.tr adresinden kamuoyu ile paylaşılıyor.

Bu haber toplam 1574 defa okunmuştur
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Batman Haber Gazete | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0-488 214 62 62 | Haber Yazılımı: CM Bilişim